Přejít k obsahu


Publikační systém a jeho využití pro marketing školy a řizení studia

Citace:
GANGUR, M. Publikační systém a jeho využití pro marketing školy a řizení studia . In E-learning a blended learning ve vzdělávacím procesu. Plzeň: Západočeská univerzita , 2005. s. 15-16. ISBN: 80-7043-420-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mikuláš Gangur
Abstrakt CZ: Pro studenty školy, zejména forem kombinovaného studia jsou velmi důležité podrobné informace nejen o činnosti školy, ale zejména o studiu v podobě studijních programů, obsahu jednotlivých kurzů, ale i vlastní přednášky a cvičení v podobě dokumentů, zveřejněných na webu školy. Na podporu studentů, práce učitelů, ale i rozhodování managementu školy je možné použít redakční systém, který umožní strukturované uložení a zveřejnění všech relevantních informací na webu školy. Příspěvek ukazuje činnost takového systému a jeho využití ve škole, strukturu uložených informací a jejich jednoduchou správu založenou na vlastnostech redakčního systému. Dále je ukázán příklad použití systému při tvorbě materiálu průvodce studiem pro studenty kombinované formy studia.
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička