Přejít k obsahu


Humanistická epistemologie Paula Feyerabenda a tvorba Bertolta Brechta

Citace:
DEMJANČUK, N. Humanistická epistemologie Paula Feyerabenda a tvorba Bertolta Brechta. In Postmodernismus v umění a literatuře. Plzeň: Pro libris, 2003. s. 7-20. ISBN: 80-86446-10-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Humanistic epistemology of P. K. Feyerabend and creativity of Bertolt Brecht
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Pro libris
Autoři: Nikolaj Demjančuk
Abstrakt CZ: Autor anakyzuje humanistickou epistemologii P. K. Feyeraqbenda a jeji vztah ke koncepci literatury a divadla Bertolta Brechta. Rozvijený Brechtem obraz umění je jedním ze zdrojů Feyerabendovy filosofie vědy.
Abstrakt EN: Author analyzes humanistic epistemology of P. K. Feyerabend and its connections with the conception of literature and theatre by Bertolt Brecht. The image of arts advanced by Brecht is one of the sources of Feyerabend´s philosophy of science.
Klíčová slova

Zpět

Patička