Přejít k obsahu


Application of integral transformations to analytical solutions of non-stationary states of stress

Citace:
ADÁMEK, V., VALEŠ, F., LAŠ, V. Application of integral transformations to analytical solutions of non-stationary states of stress. In Applied Mechanics 2003. Gliwice: Politechnika Slaska, 2003. s. 7-12. ISBN: 83-917224-3-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of integral transformations to analytical solutions of non-stationary states of stress
Rok vydání: 2003
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Politechnika Slaska
Autoři: Vítězslav Adámek , František Valeš , Vladislav Laš
Abstrakt CZ: Práce se zabývá využitím integrálních transformací při řešení nestacionárních stavů napětí v tenké izotropní homogenní viskoelastické desce. Úloha je řešená jako rotačně symetrická a s výhodou jsou využity válcové souřadnice. Řešení vychází z teorie tenkých desek s příslušnými korekcemi. Konkrétně jsou využity Laplaceova a Hankelova transformace.
Abstrakt EN: This work concerns the application of integral transformations to the analytical solution of non-stationary state of stress in a thin homogenous isotropic viscoelastic plate. Owing to the axial symmetry of applied loading and the infinite geometry of the plate, the problem is solved as an axisymmetric one and the cylindrical spatial coordinates are used. The theory of thin plates with several corrections is used during the derivation of motion equations. After that, the system of two dependent partial integrodifferential equations of the second order is solved using the Laplace and Hankel transformation in the time and spatial domain, respectively. The transforms of unknown functions representing deflection and deflection angle are obtained.
Klíčová slova

Zpět

Patička