Přejít k obsahu


Kulturní tradice a vědecká racionalita

Citace:
DEMJANČUK, N. Kulturní tradice a vědecká racionalita. In Kultura a vědecká racionalita. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002. s. 8-22. ISBN: 80-86473-24-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cultural tradition and scientific rationality
Rok vydání: 2002
Místo konání: Dobrá Voda
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Nikolaj Demjančuk
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá pojetím racionality v současné filosofii. Autor věnuje pozornost dílu T. Kuhna, I. Lakatose, L. Laudana a odůvodňuje, že řešení problematiky může být efektivní při spojení metodologické a kulturně kontextuální analýzy.
Abstrakt EN: The contribution is concerned with conception of rationality in modern philosophy. Author analyzes works of T. Kuhn, I. Lakatos, L. Laudan and justifies, that to solve the problem effectively we have to connect methodological, cultural and contextual analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička