Přejít k obsahu


Filosofie a vědecké myšlení

Citace:
DEMJANČUK, N. Filosofie a vědecké myšlení. 1.. vyd. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002, 245 s. ISBN: 80-86473-19-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Philosophy and scientific thought
Rok vydání: 2002
Místo konání: Dobrá Voda
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Nikolaj Demjančuk
Abstrakt CZ: Kniha je věnována proměně obrazu vědy ve filosofii minulého století. Autor analýzuje přínos G. Frega, A. N. Whiteheada, B. Russella, L. Wittgensteina, R. Carnapa, K. R. Poppera, T. S. Kuhna, M. Polanyiho, P. K. Feyerabenda a J. Hintikky.
Abstrakt EN: The bood is concered with transition of image of science during last century. Author analyzes contributions of G. Frega, A. N. Whiteheada, B. Russella, L. Wittgensteina, R. Carnapa, K. R. Poppera, T. S. Kuhna, M. Polanyiho, P. K. Feyerabenda a J. Hintikky.
Klíčová slova

Zpět

Patička