Přejít k obsahu


Příčinně důsledkové řetězce v inovačním potenciálu podniku

Citace:
ŠIMON, M., KOŘÍNEK, M. Příčinně důsledkové řetězce v inovačním potenciálu podniku. In Průmyslové inženýrství. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 200-206. ISBN: 80-7043-242-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cause effect chains in company´s innovation potential
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Michal Šimon , Martin Kořínek
Abstrakt CZ: Potenciál je jedním z možných ukazatelů konkurenceschopnosti podniku, který se skládá z několika subsystémů při jejichž hodnocení může dojít k odhalení základních problémových oblastí. Je nutné si ovšem uvědomit, že projevy nedostatečnosti jsou pouze následky skutečných problémů, na které je nutné klást důraz.
Abstrakt EN: Potential is one of possible company´s competitive benchmark, which consists of several subsystems. During its evaluation basic problem areas can appear. It´s necessary to realize, that signs of insufficiency are effects of real problems, on which emphasis must be placed.
Klíčová slova

Zpět

Patička