Přejít k obsahu


The humanistic epistemology of Paul K. Feyerabend

Citace:
DEMJANČUK, N. The humanistic epistemology of Paul K. Feyerabend. In Proceedings University of West Bohemia in Pilsen. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 153-166. ISBN: 80-7082-949-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The humanistic epistemology of Paul K. Feyerabend
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Nikolaj Demjančuk
Abstrakt EN: Autor analizes bacic point of humanistic epistemology of P. K. Feyerabend: epistemology as a philosophical reflection of structure of knowledge in its social and cultural connections, relations and determinations.
Klíčová slova

Zpět

Patička