Přejít k obsahu


Experimentální studium tvorby třísky při HSC - tvrdém frézování

Citace:
SKOPEČEK, T., SVOBODA, J., ŘEHOŘ, J. Experimentální studium tvorby třísky při HSC - tvrdém frézování. MM Průmyslové spektrum, 2003, roč. 0, č. 12, s. 25-27. ISSN: 1212-2572
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimental study of chip morphology on HSC milling
Rok vydání: 2003
Autoři: Tomáš Skopeček , Jiří Svoboda , Jan Řehoř
Abstrakt CZ: Experimentální studium se zabývá mechanismem tvorby třísky v závislosti na změně řezné rychlosti. Důvodem ke sledování parametrů vzniklých třísek při obrábění byla skutečnost, že se při obrábění vyžaduje jen určitých druhů třísek, nejvíce vhodných z hlediska plynulosti procesu. Dále bylo potřeba potvrdit vznik článkovité třísky charakteristické pro HS obrábění u kalených materiálů. Analýza třísek umožnila popsat pochody, které probíhají při HS obrábění vysoce pevných a tvrdých materiálů. Ze znalosti morfologie třísky je možné určit přechodovou oblast mezi konvenčním a HS obráběním.
Abstrakt EN: This report is mainly concentrated on finding a dependency of forces ratio upon chip morphology of the workpiece. The research was made in the field of HS milling of high-strength and extra-hard materials, where the application of this technology is at the very beginning of its evolution. Effects of selected parameters of machining process (particularly a cutting speed and kind of workpiece material) on chip morphology are characterised in this work.
Klíčová slova

Zpět

Patička