Přejít k obsahu


Odborná technická činnost v oblasti konstrukce výrobních strojů

Citace:
ČECHURA, M. Odborná technická činnost v oblasti konstrukce výrobních strojů. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. Praha: České vysoké učení technické, 2003. s. 49-50. ISBN: 80-01-02815-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Professional technical activity in manufacturing machine branch at the Department of Machine Design, Faculty of Mechanical Engineering, University of West Bohemia
Rok vydání: 2003
Místo konání: Praha
Název zdroje: České vysoké učení technické
Autoři: Milan Čechura
Abstrakt CZ: Výzkum a vývoj v oblasti konstrukce výrobních strojů na KKS je motivován potřebami partnerských podniků z oblasti tvářecích a obráběcích strojů. Vývojové práce se provádí s ohledem na předpokládané potřeby s výhledem do budoucna. Jsou uvedeny konkrétní práce a spolupráce v oblasti konstrukce výrobních strojů.
Abstrakt EN: Research and development in the area of manufacturing machine design at the Department of Machine Design is motivated by needs of partner companies from the area of forming machine and machine tools. Development works are carried out with respect to supposed needs with outlook to the future. The actual works and collaborations in the area of manufacturing machine design.
Klíčová slova

Zpět

Patička