Přejít k obsahu


Modelování mezních provozních stavů lineárních stejnosměrných elektromagnetů

Citace:
DOLEŽEL, I., DVOŘÁK, P., ULRYCH, B. Modelování mezních provozních stavů lineárních stejnosměrných elektromagnetů. In XXIII. sešit Katedry teoretické elektrotechniky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. s. 17-21. ISBN: 80-248-0497-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of boundary working state of linear DC electromagnets.
Rok vydání: 2003
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Autoři: Ivo Doležel , Pavel Dvořák , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá matematickým a počítačovým modelováním lineárních pohonů využívajících stejnosměrných pohonů pracujících v mezních podmínkách.
Abstrakt EN: Anotace v anglickém jazyce: The paper deals with mathematical and computer modelling of linear drives making use DC drives working in boundary conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička