Přejít k obsahu


Posouzení vlivu zážitkově pojaté výuky psychologie na sebepojetí žáků základní školy

Citace:
HOLEČEK, V., JIŘINCOVÁ, B. Posouzení vlivu zážitkově pojaté výuky psychologie na sebepojetí žáků základní školy. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Paido, 2003. s. 19-. ISBN: 80-7315-046-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: xxx
Rok vydání: 2003
Místo konání: Brno
Název zdroje: Paido
Autoři: Václav Holeček , Božena Jiřincová
Klíčová slova

Zpět

Patička