Přejít k obsahu


Supervision system pro vysokootáčková obráběcí vřetena uložená v aktivních magnetických ložiskách

Citace:
ČERMÁK, R. Supervision system pro vysokootáčková obráběcí vřetena uložená v aktivních magnetických ložiskách. Západočeská univerzita : 2003, 81 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Supervision system for high speed cutting spindles with active magnetic bearings
Rok vydání: 2003
Místo konání: Západočeská univerzita
Autoři: Roman Čermák
Abstrakt CZ: Disertační práce se zabývá koncepčním návrhem nadstavbového systému (supervision system) pro on-line adaptaci řídícího algoritmu uložení vřetene pro vysokorychlostní obrábění (HSC) v aktivních magnetických ložiskách (AMB) v závislosti na podmínkách technologického procesu. V práci je proveden stručný přehled problematiky vysokorychlostního obrábění a uložení vřeten pro HSC. Pozornost je věnována především aktivním magnetickým ložiskům Jsou sestaveny matematické modely jednotlivých prvků systému s AMB (aktuátoru – elektromagnetu, přizpůsobovacích obvodů na vstupu a výstupu AMB systému, řídícího systému a levitujícího tělesa). Matematické modely komponent AMB systému jsou naprogramovány ve výpočtovém systému MATLAB a částečně verifikovány. Práce se dále věnuje problematice řízení magnetických ložisek, identifikaci neznámých parametrů rotoru a rámcovému návrhu supervision systému.
Abstrakt EN: The dissertation deals with a conceptual design of the supervision system for on-line control system adaptation of the high speed cutting (HSC) spindle with an active magnetic bearings (AMB) according to the technological process changes. A brief overview of the high speed cutting and HSC spindle bearings is given. Special attention is paid to the active magnetic bearings. A mathematical models of the AMB system components (actuator-electromagnet, input and output circuits, control system and hovering body) are developed. Mathematical models of the AMB system components are programmed in computational software MATLAB and partially verified. Furthermore the dissertation deals with a control of active magnetic bearing, identification of unknown rotor parameters and supervision system framework design.
Klíčová slova

Zpět

Patička