Přejít k obsahu


Měření úrovně podpory podnikových procesů nástroji IT - inovace ERP

Citace:
BOHUSLAV, R., BASL, J. Měření úrovně podpory podnikových procesů nástroji IT - inovace ERP. In Modelování a optimalizace podnikových procesů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 21-27. ISBN: 80-7082-932-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measuring the level of support to enterprise processes by tools of IT – innovation of ERP
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Radim Bohuslav , Josef Basl
Abstrakt CZ: Inovace se dělí na několik stupňů, od inovace záporného řádu - samovolná degenerace systému, až po inovaci řádu devátého - nový kmen, která znamená převratné technologické řešení. Novým návrhem pro inovaci informačních systémů je oprostit se od pohledu na inovace jako jeden celek. S využitím Capability Maturity Model se nabízí pohled na inovaci informačního sytému podniku v jednotlivých oblastech řízení IS. Těmito oblastmi jsou funkcionalita informačního systému, řízení IT, procesy v IT, lidé, hardware a data.
Abstrakt EN: The innovation can be divided into several levels – from innovation of negative level (unprompted degeneration) to innovation of ninth level (new tribe), which means revolutionary technical solution. The new approach for innovation of information systems is disengaging form view to innovation as an one unit. In use with Capability Maturity Model we can change the view to innovation of information system in separate levels of controlling IS. These levels are: functionality of information system, control of IT, processes in IT, peoples in IT, hardware and dates.
Klíčová slova

Zpět

Patička