Přejít k obsahu


A contribution to the sensitivity analysis and spectral tuning of the rotating systems

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. A contribution to the sensitivity analysis and spectral tuning of the rotating systems. In Engineering Mechanics 2003. Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic , 2003. s. 1-8. ISBN: 8086246183
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A contribution to the sensitivity analysis and spectral tuning of the rotating systems
Rok vydání: 2003
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic
Autoři: Vladimír Zeman , Zdeněk Hlaváč
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje metodu citlivostní analýzy a spektrálního ladění rozsáhlých rotorových soustav. Metoda je založena na dekompozici systému na systému rotor a stator, spojena diskrétními vazbami. Kondenzovaný konzervativní model systému zahrnuje vliv gyroskopických účinků a je sestaven pomocí vlastních tvarů kmitání navzájem nevázaných subsystémů. Metoda je aplikována na citlivostní analýzu a spektrální ladění ventilátoru.
Abstrakt EN: This paper describes a sensitivity analysis and spectral tuning method of selected design parameters of the large rotating systems. The method is based on the system decomposition into subsystems - rotor and stator - joined by discrete couplings - bearings and a transmission belt. The reduced conservative mathematical model of rotating systems including the effects of gyroscopic forces is assembled by means of the lower mode of the mutually uncoupled undamped subsystems with respect to the coupling properties. The method is applied for the sensitivity analysis and spectral tuning of the centrifugal fan.
Klíčová slova

Zpět

Patička