Přejít k obsahu


Experimentální analýza vlastností konstrukce ze sendvičového materiálu

Citace:
FORMÁNEK, J. Experimentální analýza vlastností konstrukce ze sendvičového materiálu. Technická diagnostika, 2005, roč. 14, č. 2, s. 56-59. ISSN: 1210-311X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimental Analyses of Construction Properties of Sandwich Materials
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB-TU Ostrava
Autoři: Josef Formánek
Abstrakt CZ: Experimentální práce v oblasti zjišťování vlastností daných materiálů, soustav, modelů i výrobků doznává dnes již velmi vysoké úrovně. Vzhledem k možnosti využití výkonné výpočetní techniky, lze měřit a vyhodnocovat veškeré údaje, buď v simulačním softwaru nebo v reálném čase přímo při měření potřebných hodnot.
Abstrakt EN: The equipment for diagnostics of machines (PC with measurement card with relevant software) allows instantaneous measurement of the course of oscillations, vibrations, noise, temperature, moisture, etc. For the purpose of designing, computer simulation by FEM in CAD systems (I-Deas, Pro-Engineer, etc.) allows analyses of dynamic properties of such designed equipment.
Klíčová slova

Zpět

Patička