Přejít k obsahu


Usef of nonverbal communication in dialog system

Citace:
KLEČKOVÁ, J., KRÁL, P., KRUTIŠOVÁ, J. Usef of nonverbal communication in dialog system . WSEAS transactions on communications. Issue 2, volume 5, 2005, roč. 0, s. 280-283. ISSN: 1790-5117
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Usef of nonverbal communication in dialog system
Rok vydání: 2005
Místo konání: Athens
Název zdroje: WSEAS
Autoři: Jana Klečková , Pavel Král , Jana Krutišová
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá možným použitím non-verbální komunikace a prozódie v dialogových systémech. Non-verbální a prozodická informace je použita pro rozpoznávání typů vět (sdělení, otázka atd.). Po provedení každého odděleného rozpoznávání (nonverbální a prozodické), výsledky obou klasifikátorů jsou zkombinovány. Ukázali jsme, že přesnost rozpoznávání typů vět se zvyšuje, pokud je použita non-verbální informace.
Abstrakt EN: This paper deals with the possible use of nonverbal communication and prosody in dialog systems. nonverbal and prosodic information is used to recognize of utterance types such as statement, questions, etc. After each separate recognition (nonverbal and prosodic), the results of both classifiers are combined. We show that the accuracy of utterance types detection is increasing when nonverbal information is used.
Klíčová slova

Zpět

Patička