Přejít k obsahu


Kaskádové styly v digitální kartografii

Citace:
ČERBA, O. Kaskádové styly v digitální kartografii. In Mapa v informační společnosti. Brno: Univerzita obrany, 2005. s. 46-54. ISBN: 80-7231-015-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cascading Style Sheets in the digital cartography
Rok vydání: 2005
Místo konání: Brno
Název zdroje: Univerzita obrany
Autoři: Otakar Čerba
Abstrakt CZ: V oblasti digitální kartografie se jako formát pro vizualizaci vektorových dat uplatnil jeden z derivátů XML (eXtensible Markup Language) - SVG (Scalable vector Graphics). Následující přípsěvek ukazuje možnosti kombinace SVG a kaskádových stylů (CSS, Cascading Style Sheets). Kaskádové styly jsou vnímány především jako nástroj pro tvorbu www stránek. Jejich použití je mnohem širší - aplikováním různých externích souborů kaskádových stylů lze velice rychle a jednoduše vytvářet z jediného SVG souboru různé formy kartografických výstupů. Mezi jednouché operace s mapou, které je možné pomocí CSS stylů realizovat, patří možnost zapínání vypínání datových vrstev a změny vizualizačních vlastností prvku (změna barvy, průhlednosti, síly linie, typu linie apod.). K výhodám spojení SVG a CSS je oddělení obsahové informace mapy od vizualizačních pravidel, snadná čitelnost souborů (nejde o binární formáty), šíření map pomocí Internetu na všech platformách a další.
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička