Přejít k obsahu


Surge phenomena on interconnection overhead-cable lines

Citace:
KOTLAN, V., BENEŠOVÁ, Z. Surge phenomena on interconnection overhead-cable lines. In Elektroenergetika 2005 III. Medzinárodné vedecké sympózium. Košice: Technicka univerzita v Košiciach, 2005. s. 1-4. ISBN: 80-8073-305-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Surge phenomena on interconnection overhead-cable lines
Rok vydání: 2005
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technicka univerzita v Košiciach
Autoři: Václav Kotlan , Zdeňka Benešová
Abstrakt CZ: Článek se zabývá rázovýmy jevy na přenosovém vedení složeném ze dvou částí: venkovní vedení a kabelové vedení. Je uvažován případ, kdy je venkovní vedení napájeno a připojeno ke kabelu přímo nebo přes transformátor. Zakončení kabelového vedení může být modelováno odporem, indukčností, kapacitou nebo jejich kombinací. Je řešeno šíření rázové vlny indukované bleskovým výbojem ovlivňujícím vedení v libovolném místě vedení. Problém je řešen numericky v časové oblasti. Správnost a korektnost výsledků je ověřena na ilustrativním příkladu. Dle navženého algoritmu je vypočteno rozložení indukovaných proudů a napětí podél celého vedení a zejména v blízkosti místa propojení obou částí vedení. Znalost hodnoty možného přepětí je důležitá pro správné nastavení izolace a ochran.
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička