Přejít k obsahu


Znalostní audit v klastru

Citace:
LODL, P., ŠIMON, M., STANČÍK, P. Znalostní audit v klastru. In Setkání kateder průmyslového inženýrství. Zlín: Univerzita Tomáše Bati , 2005. s. 1-6. ISBN: 80-7318-373-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cluster Knowledge Audit
Rok vydání: 2005
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati
Autoři: Petr Lodl , Michal Šimon , Petr Stančík
Abstrakt CZ: Klastry čili účelová spojení podniků (především malých a středních podniků) jsou dnes poměrně žhavým tématem v České republice. Základním přínosem klastrů, kromě synergického efektu, je přínos čerstvého znalostního kapitálu. V tomto příspěvku se shrnují základní principy a přínosy navrženého znalostního auditu klastru. Znalostní audit se skládá z celkem pěti různých částí, ve kterých se prověří současný stav řízení znalostí jak u jednotlivých podniků, tak i u klastru jako celku. Vyhodnocení získaných údajů se provádí početně a graficky, součástí vyhodnocení je i seznam doporučení a nápravných opatření. Obsahem tohoto příspěvku je podrobné popsání znalostního auditu klastru.
Abstrakt EN: Clusters or effectiveness groups of companies (above all small and medium-sized companies) are today a quite hot subject-matter in the Czech Republic. Contribution of new knowledge capital is one of the basic cluster contributions besides the synergic effect. In this paper the basic principles and contributions of designed knowledge cluster audit are summed up. Knowledge audit is composed of five various parts in which the current state of knowledge management in the particular companies and in a cluster as well is verified. Data evaluation is carried out by the numerical and graphic way. Component part of evaluation is also a list of references and corrections. Detailed description of knowledge audit is the content of this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička