Přejít k obsahu


Vektorová pulsně šířková modulace

Citace:
GLASBERGER, T. Vektorová pulsně šířková modulace. In Elektrotechnika a informatika 2005. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2005. s. 21-24. ISBN: 80-7043-374-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Space vector PWM
Rok vydání: 2005
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Tomáš Glasberger
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá problematikou přechodu do přemodulování u vektorové PWM třífázového napěťového střídače. Navržený algoritmus je implementován v pevné řádové čárce.Výsledky simulací jsou doloženy testy na laboratorním pohonu.
Abstrakt EN: This paper contains description of different modulation techniques in overmodulation range with space vector for voltage source inverters. The selected method is transformed from floating point format to fixed point format and transferred to the DSP. The algorithm in fixed point format is tested with scalar control method on a real drive.
Klíčová slova

Zpět

Patička