Přejít k obsahu


Analysis of usable capacity of face plate on the machine SR2 - 2000

Citace:
ŽÍDEK, J., HYNEK, M. Analysis of usable capacity of face plate on the machine SR2 - 2000. In PhD 2005. Plzeň: Západočeská univerzita , 2005. s. 175-176. ISBN: 80-7043-414-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of usable capacity of face plate on the machine SR2 - 2000
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jan Žídek , Martin Hynek
Abstrakt CZ: Cílem této práce je analýza použitelného výkonu lícní desky 2000 na stroji SR2 v závislosti na proměném upínacím radiusu, hmotnosti obrobku a maximálnich otáčkách stroje.
Abstrakt EN: The goal of this work is analysis of usable capacity of face plate 2000 on the machine SR2 in dependence on variable clamping radius, workpiece mass and max. torque of the machine.
Klíčová slova

Zpět

Patička