Přejít k obsahu


Rodinné právo dle Napoleonova Code civil

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Rodinné právo dle Napoleonova Code civil. In Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica. Stát a právo v období absolutismu. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 259-267. ISBN: 80-210-3899-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Family Law according to Napoleon´s Code civil
Rok vydání: 2005
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Petra Jánošíková
Abstrakt CZ: Stať pojednává o rodinném právu dle Napoleonova Code civil.
Abstrakt EN: Article deals with family law in the Napoleon period.
Klíčová slova

Zpět

Patička