Přejít k obsahu


Wear resistance of thermally sprayed coatings

Citace:
KAŠPAROVÁ, M., ZAHÁLKA, F., ENŽL, R., HOUDKOVÁ, Š. Wear resistance of thermally sprayed coatings. In PhD 2005. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 1-8. ISBN: 80-7043-414-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Wear resistance of thermally sprayed coatings
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Michaela Kašparová , František Zahálka , Radek Enžl , Šárka Houdková
Abstrakt CZ: Práce je zaměřena na hodnocení odolnosti proti opotřebení žárových nástřiků a Cr-vrstvy. Odolnost proti abrazivnímu opotřebení byla vyhodnocena metodou Dry Sand/Rubber Wheel Test, kde byly vypočteny objemové úbytky materiálů. Mechanismy porušení byly zdokumentovány řádkovacím elektronovým mikroskopem a mikroanalýzou EDAX byla zjištěna přítomnost abraziva ve stopě po opotřebení. Dále byla změřena tvrdost test materiálů a drsnost povlaků před a po testu.
Abstrakt EN: This thesis evaluates the abrasive wear resistance of thermally sprayed coatings and Cr-layer. The abrasive wear resistance was measured by Dry Sand/Rubber Wheel test method for each sample. The volume losses were calculated for each sample as well. The wear caused by abrasion was recorded by scanning electron microscope and abrasive particle occurrence was tested by EDAX microanalysis. Roughness of specimen surface was measured both before and after the abrasion. Also hardness of each sample was measured.
Klíčová slova

Zpět

Patička