Přejít k obsahu


Souhrnná zpráva o realizaci výzkumného projektu HS 108/03 - "Dlouhodobý stacionární terénní výzkum sociálně vyloučených romských komunit"

Citace:
HIRT, T., JAKOUBEK, M. Souhrnná zpráva o realizaci výzkumného projektu HS 108/03 - "Dlouhodobý stacionární terénní výzkum sociálně vyloučených romských komunit". Plzeň : Západočeská univerzita , 2004. 27 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Summary Repport of the Research Projece HS 108/03: Stationary Field RResearch in Socially Excluded Romani Communities
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Tomáš Hirt , Marek Jakoubek
Abstrakt CZ: Zpráva shrnuje teoretická a metodologieká východiska výzkumu a sumarizuje hlavní zjištění výzkumného projektu.
Abstrakt EN: The repport draws up the theoretical and methodological standingpoints of the research and presents main findings of the research.
Klíčová slova

Zpět

Patička