Přejít k obsahu


Real time dynamic model of synchronous generator

Citace:
BASL, J., KOUCKÝ, V., PETRÁNKOVÁ, Z. Real time dynamic model of synchronous generator. In Applied electronics 2005. Pilsen: University of West Bohemia , 2005. s. 29-32. ISBN: 80-7043-369-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Real time dynamic model of synchronous generator
Rok vydání: 2005
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Jiří Basl , Václav Koucký , Zuzana Petránková
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá vývojem generátoru třífázového sinusového signálu na principu přímé číslicové syntézy. Výsledné zařízení umožňuje změnu frakvence, amplitudy a vzájmného fázového posuvu. Přímá číslicová syntéza je realizována v obvodu FPGA Cyclone EP1C3. Obvod FPGA je navržen v jazyce VHDL ve vývojovém prostředí Quartus II Web Edition.
Abstrakt EN: This work deals with development of device for generation two three-phase sinewave systems using direct digital synthesis. This device makes changing frequency, amplitude and phase shift of three-phase systems possible. The synthesis is implemented in a FPGA device Cyclone EP1C3. FPGA design is realized in integrated development environment Quartus II Web Edition using VHDL language.
Klíčová slova

Zpět

Patička