Přejít k obsahu


Worst scenario and domain decomposition methods in geomechanics

Citace:
HLAVÁČEK, I., NEDOMA, J., DANĚK, J. Worst scenario and domain decomposition methods in geomechanics. Future Generation Computer Systems, 2006, roč. 22, č. 4, s. 468-483. ISSN: 0167-739X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Worst scenario and domain decomposition methods in geomechanics
Rok vydání: 2006
Autoři: Ivan Hlaváček , Jiří Nedoma , Josef Daněk
Abstrakt CZ: Zkoumání problémů geomechaniky vede na řešení modelových problémů založených na variačních formulacích. V první části je popsán paralelní algoritmus, který je založen na metodě rozkladu bez překrývání pro problém jednostranného kontaktu se zadaným třením a metodě konečných prvků. Podmínky řešitelnosti jsou uvedeny. Ve druhé části je analyzován problém jednostranného kontaktu se třením s neurčitými vstupními daty v kvazi-sdružené termo-elasticitě. Pro nalezení nejvíce "nebezpečných" přípustných vstupních dat je použita metoda nejhoršího scénáře. Krátce je diskutována řešitelnost problému. Je prezentován numerický experiment popisující tunel, který je narušen geologickým zlomem.
Abstrakt EN: In geomechanics there are problems whose investigations lead to solving model problems based on variational formulations. In the first part of the contribution the algorithm for the numerical solution of the discussed variational inequality problem will be investigated. The used parallel algorithm is based on a nonoverlapping domain decomposition method for unilateral contact problem with the given friction and the finite element approach. The conditions of solvability will be presented. In the second part of the contribution a unilateral contact problem with friction and with uncertain input data in quasi-coupled thermo-elasticity is analysed. Method of worst scenario will be applied to find the most ``dangerous'' admissible input data. The solvability of the corresponding worst scenario (antioptimization) problem will be shortly discussed. Numerical experiments, e.g. a tunnel crossing by an active fault will be presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička