Přejít k obsahu


Porovnání neparametrických bayesovských odhadů při cenzorování

Citace:
FRIESL, M. Porovnání neparametrických bayesovských odhadů při cenzorování. Lhota nad Rohanovem, 2006.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of nonparametric Bayes estimators under censorship
Rok vydání: 2006
Místo konání: Lhota nad Rohanovem
Autoři: Michal Friesl
Abstrakt CZ: Zabýváme se odhady funkce spolehlivosti ze zprava cenzorovaných dat. Na minulém Robustu jsme odvozovali neparametrický bayesovský odhad funkce spolehlivosti v Koziolově-Greenově modelu náhodného cenzorování. Proti tomuto odhadu stojí odhad z obecného modelu, který s informativním cenzorováním nepočítá. V tomto příspěvku porovnáme oba odhady na datech z literatury a porovnáme také jejich bayesovská rizika.
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička