Přejít k obsahu


Učení senzomotorickým dovednostem formou samostatné práce v pracovních činnostech

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Učení senzomotorickým dovednostem formou samostatné práce v pracovních činnostech. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 51-53. ISBN: 80-7041-835-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sensomotor skills teaching method as a form of individual work intechnical teching
Rok vydání: 2006
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o učení senzomotorickým dovednostem. Charakterizuje senzomotorické dovednosti a průběh jejich učení. Představuje učení senzomotorickým dovednostem formou samostatné práce a zároveň představuje i konkrétní a zcela ojedinělý metodický materiál pro tyto činnosti.
Abstrakt EN: This contribution present about sensomotor skills teaching. Is describing sensorimotor skills and thei teaching process. Is representing sensomotor skills teaching as a form of individual work. This contribution is rare particular metodical materiál for technical teaching.
Klíčová slova

Zpět

Patička