Přejít k obsahu


Školský systém z genderového hlediska

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Školský systém z genderového hlediska. In XVI. DIDMATTECH 2003. Část II. Olomouc: Votobia, 2003. s. 435-438. ISBN: 80-7220-150-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: School system from gender standpoint
Rok vydání: 2003
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Votobia
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o českém školství z genderového hlediska. ukazuje postavení mužů a žen ve vzdělávacím procesu, jejich profesní růst a uplatnění na trhu práce.
Abstrakt EN: The article deals with the Czech school system from the perpektive gender. Is shows the position of men and women i the education system, their professional and their use in the labor market.
Klíčová slova

Zpět

Patička