Přejít k obsahu


Výuka numerické matematiky s užitím počítačové učebny

Citace:
DANĚK, J. Výuka numerické matematiky s užitím počítačové učebny. In Aplimat 2006. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. s. 309-314. ISBN: 80-967305-6-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The education of numerical mathematics using computer classroom
Rok vydání: 2006
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Josef Daněk
Abstrakt CZ: Současný trend snižování kontaktních hodin nutí vyučující zamyslet se nad formou výuky. Pro studijní obory, ve kterých nejsou nutné hluboké teoretické znalosti numerické matematiky, ale postačuje seznámení s principy a vlastnostmi základních algoritmů, je vhodné zavést místo standardní výuky zahrnující přednášku a cvičení laboratorní výuku v počítačové učebně.
Abstrakt EN: The current trend leads to decrease of the contact education so educator must to think about the form of the teaching. It is suitable to choose the education in computer classroom instead the standard form including lectures and labs especially for branches which do not involve deep theoretical knowledge.
Klíčová slova

Zpět

Patička