Přejít k obsahu


Engineering Design Science - Advances in Definitions

Citace:
HOSNEDL, S., EDER, W. Engineering Design Science - Advances in Definitions. In AEDS 2005. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 15-16. ISBN: 80-7043-415-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Engineering Design Science - Advances in Definitions
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Stanislav Hosnedl , W. Ernst Eder
Abstrakt CZ: Při normálním vývoji není věda nikdy kompletní.Nové úhly pohledu vedou k revizím a novým definicím, případně i k nahrazení novou teorií. Věda je nezbytně abstrakcí, která měla by poskytnout logický rámec, v jehož rámci mohou být příslušné informace utříděny. Konstrukční věda - Engineering Design Science se vyvíjela zejména od počátku 60 let minulého století. Na toto téma bylo publikováno mnoho příspěvků, pod vedením společnosti Workshop Design-Konstruktion (WDK)  nyní trnsformované do The Design Society a worldwide community byle pořádána řada konferencí a workshopů, a v angličtině a němčině byla publikována řada knih. Tento příspěvek mapuje vývoj některých modelů a definic, a indikuje tak současný vývoj, který byl potřebný k vyjasnění některých konceptů.
Abstrakt EN: In a normal development a science is never completed, additional insights always lead to revisions and redefinitions, or eventually to a replacement by a new theory. The science is necessarily an abstraction, and should provide a logical framework into which the relevant information can be categorized. Engineering Design Science has been in development especially since the early 1960’s. Many papers have been published on these topics, a series of conferences and workshops have been organized under the leadership of Workshop Design-Konstruktion (WDK)  now transferred to The Design Society a worldwide community, and several books have been published in German and English. This paper traces the development of some of the models and definitions from these works, and indicates recent developments that were needed to clarify some concepts.
Klíčová slova

Zpět

Patička