Přejít k obsahu


Současné směry ve vývoji konstrukce tvářecích strojů

Citace:
ČECHURA, M., STANĚK, J. Současné směry ve vývoji konstrukce tvářecích strojů. In Technológia 2005. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2005. s. 588-592. ISBN: 80-227-2264-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Future trends of forging machines design
Rok vydání: 2005
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská technická univerzita
Autoři: Milan Čechura , Jiří Staněk
Abstrakt CZ: V konstrukci tvářecích strojů dochází pod vlivem nově vzniklých technologií k novým požadavkům na jejich technické parametry, které již často nelze řešit konvenčními metodami. Také nově vznikající konstrukční materiály a konstrukční prvky dávají širší možnosti pro řešení konstrukčních problémů a i pro inovaci stávajících řešení strojů. Toto vše je třeba řešit v souvislostech s potřebným snižováním energetické náročnosti v současnosti na spotřebu energie velmi náročných tvářecích strojů.
Abstrakt EN: The past 100 years have seen the development of new types of metalworking equipment and new materials with special properties and applications. The new types of equipment include mechanical, hydraulic and screw presses and high-speed tandem rolling mills. The new materials are low–carbon steel used in automobiles and special aluminum- , titanium- , and nickel–based alloys. Recent years have brought forming machines of a new quality due to new developments of and quality improvement in electrical engines, hydraulic drives, materials and control systems.
Klíčová slova

Zpět

Patička