Přejít k obsahu


Klastr jako významný nástroj konkurenceschopnosti

Citace:
TROBLOVÁ, P., ŠIMON, M. Klastr jako významný nástroj konkurenceschopnosti. In Hradecké ekonomické dny 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 507-514. ISBN: 80-7041-895-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cluster - an important tool for the ability to compete
Rok vydání: 2006
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Petra Troblová , Michal Šimon
Abstrakt CZ: Pro malé a střední podniky představuje klastr jedno z nejlepších možných řešení, jak dosáhnout konkurenceschopnosti na regionálních, národních a dokonce i globálních trzích. Samozřejmě podnik, aby vstoupil a setrval v klastru, musí v tomto seskupení spatřovat jisté výhody. V závěru tohoto příspěvku jsou zmíněny tyto výhody pro jednotlivé klastrové činnosti.
Abstrakt EN: For small and medium-sized company a cluster represents one of the best solutions, how to reach necessary competitiveness on the regional, national and even global markets. Indeed company has to see some advanced advantages for entering and staying in a cluster. Therefore at the end of this paper cluster benefits in particular cluster activities are mentioned.
Klíčová slova

Zpět

Patička