Přejít k obsahu


On reachable states of nonlinear dynamical systems

Citace:
REIF, J., CIBULKA, R. On reachable states of nonlinear dynamical systems. In Aplimat 2006. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. s. 309-314. ISBN: 80-967305-5-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On reachable states of nonlinear dynamical systems
Rok vydání: 2006
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Jiří Reif , Radek Cibulka
Abstrakt CZ: Zkoumáme množinu stavů, které jsou dosažitelné v čase $T > 0$ z nulového počátečního stavu, nelineárního dynamického systému nekonečné dimenze popsaného abstraktní diferenciální rovnicí. Přípustná řízení jsou dána určitou podmnožinou prostoru $L^\infty([0,T],U)$, kde $U$ je reálný Banachův prostor. Hledáme podmínky, za kterých je stav dosažitený v čase $T$ asociovaného lineárního dynamického systému dosažitelný v čase $T$ pro původní nelineární dynamický systém.
Abstrakt EN: We study the set of states which are reachable in time $T > 0$ from zero initial state of the infinite-dimensional dynamical system described by a nonlinear abstract differential equation. The controls are subject to constraints given by a subset of $L^\infty([0, T], U)$ where U is a real Banach space. We find conditions under which a reachable state in time T of the associated linear dynamical system is reachable in the same time also for the original nonlinear system.
Klíčová slova

Zpět

Patička