Přejít k obsahu


Emisivita

Citace:
LITOŠ, P., HONNER, M. Emisivita. 04-06/3. vyd. Plzeň : ZČU, 2006. 86 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Emissivity
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU
Autoři: Pavel Litoš , Milan Honner
Abstrakt CZ: Zpráva pojednává o vyzařovací vlastnosti - emisivitě (sálavosti, zářivosti). Jsou uvedeny definice emisivit, proveden fyzikální rozbor vyzařovacích vlastností kovů a dielektrik a shrnuty metody měření emisivity. Dále jsou uvedeny metody pro snížení nebo odstranění vlivu emisivity v bezkontaktní měření teplot a vztahy pro odhad emisivity kovů pomocí rezistivity nebo tepelné vodivosti.
Abstrakt EN: The paper deals with emissivity - thermal radiative property. Emissivity definitions, techniques to increase or overcome low emissivity and emissivity measurement methods are presented. Radiative properties of metals and dieletric are analysed and relations for emissivity prediction of metals are mentioned.
Klíčová slova

Zpět

Patička