Přejít k obsahu


Faktory ovlivňující přesnost termografie

Citace:
LITOŠ, P., HONNER, M. Faktory ovlivňující přesnost termografie. 04-06/2. vyd. Plzeň : ZČU, 2006. 63 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Errors in infrared thermography
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU
Autoři: Pavel Litoš , Milan Honner
Abstrakt CZ: Zpráva pojednává o jednotlivých faktorech ovlivňujících přesnost termografie - bezkontaktní měření povrchových teplotních polí. Rozebrán je vliv emisivity, atmosféry, radiace pozadí, prostorového rozlišení termovize, teplotního rozsahu, úhlu měření, vliv samotného termovizního systému a určena nejistota měření. V příloze jsou uvedeny definice radiometrických veličin, základní zákony vyzařování, vlivy jednotlivých složek detekovaného záření a propustnost atmosféry pro různé vzdálenosti.
Abstrakt EN: The paper deals with errors in infrared thermography. Errors relating to the emissivity, ambient reflections, material transmittance, atmosphere absorption and emission, spatial resolution, measurement angle, temperature span, and infrared camera itself are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička