Přejít k obsahu


Termografické diagnostické metody a jejich aplikace

Citace:
LITOŠ, P., HONNER, M. Termografické diagnostické metody a jejich aplikace. 04-05/5. vyd. Plzeň : ZČU, 2005. 34 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thermography diagnostic methods and applications
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU
Autoři: Pavel Litoš , Milan Honner
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá možnostmi aplikace termografie pro energetický průmysl a diagnostiku parních turbín. Je zpracován současný stav problematiky, provedena rešerše využití termografie pro určování meze únavy, měření napětí včetně zbytkových napětí a nedestruktivní testování materiálů.
Abstrakt EN: Overview of thermography applications in energetic industry and for steam turbines diagnostic is presented. Paper deals further with application of infrared camera for fatigue limit and residual stresses measurement and for nondestructive material testing.
Klíčová slova

Zpět

Patička