Přejít k obsahu


Nerovnosti - koření i nástroj matematické analýzy

Citace:
DRÁBEK, P. Nerovnosti - koření i nástroj matematické analýzy. Učitel matematiky, 2006, roč. 14, č. 2, s. 65-76. ISSN: 1210-9037
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Inequalities - spice and tool of mathematical analysis
Rok vydání: 2006
Autoři: Pavel Drábek
Abstrakt CZ: V článku jsou odvozeny Cauchyova nerovnost a vztah mezi geometrickým a aritmetickým průměrem s váhami. Je uvedena aplikace pro odhad plochy tečného trojúhelníka.
Abstrakt EN: In this paper we prove Cauchy inequality and derive the relation between the arithmetic and geometric mean with weights. An application is given to estimate the area of tangent triangle.
Klíčová slova

Zpět

Patička