Přejít k obsahu


Lidská bezpečnost - pojetí a strategie: komparace přístupů členských států Evropské unie angažujících se v Human Security Network

Citace:
WAISOVÁ, Š. Lidská bezpečnost - pojetí a strategie: komparace přístupů členských států Evropské unie angažujících se v Human Security Network. Mezinárodní vztahy, 2006, roč. 41, č. 1, s. 58-73. ISSN: 0323-1844
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Human Security - approaches and strategies: comparison of EU-member states and Human Security Network members policies
Rok vydání: 2006
Autoři: Šárka Waisová
Abstrakt CZ: Článek pojednává o přístupech a strategiích členských států EU angažujícíh se v rámci Human Security Network. Důraz je kladen na aplikaci paradigmat lidské bezpečnosti a spolupráci s nevládními organizacemi.
Abstrakt EN: The article stress on the approaches and strategies of EU-member states working in the Human Security Network. Main analysed issue is the appliyng of human security paradigms and co-operation with the NGO´s.
Klíčová slova

Zpět

Patička