Přejít k obsahu


On modelling and analysis of gear drives with nonlinear couplings

Citace:
BYRTUS, M., ZEMAN, V. On modelling and analysis of gear drives with nonlinear couplings. In GAMM 2006. Berlin: Technische Universität, 2006. s. 190-190.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On modelling and analysis of gear drives with nonlinear couplings
Rok vydání: 2006
Místo konání: Berlin
Název zdroje: Technische Universität
Autoři: Miroslav Byrtus , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: Pozornost je soustředěna na modelování kmitání hřídelových soustav s ozubenými koly a valivými ložisky pomocí metody modální syntézy s redukcí počtu stupňů volnosti. Tato metoda je založena na dekompozici systému na subsystémy, na modelování linearizovaných subsystémů pomocí metody konečných prvků a dále využívá diskretizaci nelineárních vazeb mezi subsystémy. Celkový kondenzovaný matematický model je vytvořen pomocí spektrálních a modálních submatic, které odpovídají nejnižším vlastním tvarům kmitu navzájem rozpojených a netlumených subsystémů. Do modelu je zahrnut model ložisek respektující reálný počet valivých elementů a reálné nelineární síly přenášené elementy mezi hřídelem a vnějším ložiskovým kroužkem.
Abstrakt EN: The attention is paid to modelling of vibration of shaft systems with gears and rolling-element bearings using the modal synthesis method with DOF number reduction. This method is based on the system decomposition into subsystems, modelling of linearized subsystems by FEM and on discretization of nonlinear couplings between subsystems. Final condensed mathematical model is created by means of spectral and modal submatrices corresponding to the lower vibration mode shapes of the mutually uncoupled and undamped subsystems.
Klíčová slova

Zpět

Patička