Přejít k obsahu


The projects improving knowledge and skills in field of environmental impacts of power plants and condition monitoring of environmental performance

Citace:
TESAŘOVÁ, M., NOHÁČ, K., BĚLÍK, M. The projects improving knowledge and skills in field of environmental impacts of power plants and condition monitoring of environmental performance. In CMD 2006. Changwon: Korean Institute of Electrical and Electronic Material Engineers, 2006. s. 1-5.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The projects improving knowledge and skills in field of environmental impacts of power plants and condition monitoring of environmental performance
Rok vydání: 2006
Místo konání: Changwon
Název zdroje: Korean Institute of Electrical and Electronic Material Engineers
Autoři: Miloslava Tesařová , Karel Noháč , Milan Bělík
Abstrakt CZ: Západočeská univerzita v Plzni, reprezentovaná Katedrou elektroenergetiky a ekologie, má bohaté zkušenosti s výukou elektroenergetiky se zaměřením na vlivy na životní prostředí. ZČU v minulosti koordinovala několik mezinárodních projektů zaměřených na vliv výroby energie na životní prostředí. Projektů se účastní univerzity ze sousedních zemí a energetické společnosti. Kurzy seznamují studenty se současnou situací, zkušenostmi a budoucím vývojem, a především se zaměřují na praktické dovednosti, zejména měření vlivu zařízení na životní prostředí.
Abstrakt EN: The University of West Bohemia (UWB), Pilsen (Plzen), Czech Republic, represented by the Department of Electric Power Engineering and Environmental Engineering, has ample experience in the teaching of power engineering with a special emphasis on environmental impacts. The UWB has coordinated several international projects focused on environmental impacts of power generation. The project partners are both high education institutions from neighboring countries and energy companies. The courses familiarize the students with the current situation, experience and the latest trends. Special emphasis is on practical skills, especially measurements of environmental performance.
Klíčová slova

Zpět

Patička