Přejít k obsahu


Simulation of asynchronous engine of main pump in nuclear power plant for monitoring purposes

Citace:
NOHÁČ, K., BĚLÍK, M., TESAŘOVÁ, M. Simulation of asynchronous engine of main pump in nuclear power plant for monitoring purposes. In CMD 2006. Changwon: Korean Institute of Electrical and Electronic Material Engineers : Korea Elektrotechnology Research Institute, 2006. s. 1-6.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Simulation of asynchronous engine of main pump in nuclear power plant for monitoring purposes
Rok vydání: 2006
Místo konání: Changwon
Název zdroje: Korean Institute of Electrical and Electronic Material Engineers : Korea Elektrotechnology Research Institute
Autoři: Karel Noháč , Milan Bělík , Miloslava Tesařová
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje řešení výpočtu simulace chování hlavního cirkulačního čerpadla jaderné elektrárny. Vypočteno bylo mnoho možných poruchových stavů a přechodných dějů, výstupy výpočtů byly analyzovány pro budoucí využití v systémové diagnostice. V této zprávě jsou rozebrány případy rozběhu, ztráty napájení jedné statorové fáze, nesymetrické napájení a zkrat jedné statorové fáze asynchronního stroje, tvořícího pohon soustrojí. Zobrazení výsledků ukazuje průběhy momentu pohonu soustrojí, skluz, statorové a rotorové elektrické proudy. Získaný matematický a počítačový model je schopen řešení i vícenásobných různých poruchových stavů ve statoru stroje, ale pouze jen některých, přesto dostatečně reprezentativních poruch a odpovídajících přechodných dějů v rotoru stroje.
Abstrakt EN: Contribution describes solution of main pump behaviour computer simulation in nuclear power plant. Different possible fault states and transient actions were computed and results analyzed for future use in system diagnostics. This paper will concentrate on engine start, loss of one stator phase, asymmetric voltage supply and short-circuit of one stator phase. Results show time progress of engine torque, slip, stator and rotor currents. Obtained mathematical and computer model is capable to solve simulation problems of all kinds in stator of machine, but only few special, but representative enough usual and fault states and transient actions in rotor.
Klíčová slova

Zpět

Patička