Přejít k obsahu


Measurement and monitoring of large photovoltaic systems influence on supply network

Citace:
BĚLÍK, M., NOHÁČ, K., TESAŘOVÁ, M. Measurement and monitoring of large photovoltaic systems influence on supply network. In CMD 2006. Changwon: Korean Institute of Electrical and Electronic Material Engineers : Korea Elektrotechnology Research Institute, 2006. s. 1-5.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Measurement and monitoring of large photovoltaic systems influence on supply network
Rok vydání: 2006
Místo konání: Changwon
Název zdroje: Korean Institute of Electrical and Electronic Material Engineers : Korea Elektrotechnology Research Institute
Autoři: Milan Bělík , Karel Noháč , Miloslava Tesařová
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje měření základních provozních veličin a přípravu velkého fotovoltaického systému pro provoz.Příslušné meteorlogické veličiny měřené po dobu 3 let posloužily jako základ při projektování tohoto fotovoltaického systému. Výsledky těchto měření dávají komplexní náhled na očekávanou produkci elektrické energie a její časové rozložení v dané lokalitě. Využití těchto výsledků pomohlo objasnit základní otázky projektu fotovoltaické elektrárny. Projektované pole bylo největší v České republice. Pole je umístěno na ploché střeše nové fakultní budovy orientované na jih a je skloněné pod úhlem 45°.Po instalaci sysému byly provedeny základní testy. Ve zkušebním provozu se sledoval vliv na okolní síť a shoda s normou EN 50160.
Abstrakt EN: This article describes measurement of basic operational values and putting in operation of large photovoltaic array. Sufficient meteorologic values measured for 3 years were used for basic premeditation front of construction of this photovoltaic array. Compilation of these basic measurements gives complex overview of estimated power generation and time distributions in required location.
Klíčová slova

Zpět

Patička