Přejít k obsahu


Archeologia lotnicza w Czechach w końcu XX wieku: integracja studiów nad krajobrazem kulturowym a archeologia nieinwazyjna

Citace:
GOJDA, M. Archeologia lotnicza w Czechach w końcu XX wieku: integracja studiów nad krajobrazem kulturowym a archeologia nieinwazyjna. In Biskupin... i co dalej? Zdjecia lotnicze w polskiej archeologii. Poznań: Ad rem, 2005. s. 449-456. ISBN: 83-916342-2-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: pol
Anglický název: Aerial archaeology in Bohemia at the end of 20th century. The integration of landscape study and non-destructive archaeology.
Rok vydání: 2005
Místo konání: Poznań
Název zdroje: Ad rem
Autoři: Martin Gojda
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje výsledky letecké archeologie v Čechách a jejich napojení na další metody nedestruktivních terénních postupů, sloužících ke studiu pradávné krajiny a osídlení.
Abstrakt EN: The paper informs about how aerial survey in Bohemia has been linked with landscape and settlement projects and combined with other non-invasive archaeological methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička