Přejít k obsahu


Sentence structure for dialog act recognition in Czech

Citace:
KRÁL, P., CERISARA, C., KLEČKOVÁ, J., PAVELKA, T. Sentence structure for dialog act recognition in Czech. In Proceedings of ICTTA´06. Damascus: Syrian Computer Society, 2006. s. 1-5. ISBN: 0-7803-9522-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Sentence structure for dialog act recognition in Czech
Rok vydání: 2006
Místo konání: Damascus
Název zdroje: Syrian Computer Society
Autoři: Pavel Král , Christophe Cerisara , Jana Klečková , Tomáš Pavelka
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá automatickým rozpoznáváním aktů dialogu v češtině pomocí větné struktury. Hlavním cílem tohoto článku je provnat výkon metod automatického rozpoznávání aktů dialogu při použití normální slovní transkripce a v případě, že jsou řady slov odhadnuty jazykovým recognizérem. Ukázali jsme, že v případě použití recognizéru přesnost automatického rozpoznávání klesla jen mírně (asi o 3%).
Abstrakt EN: This paper deals with automatic dialog acts recognition in Czech based on sentence structure. The main goal of this paper is to compare the performances of automatic DA recognition approaches, when manual word transcription is used and when word sequences are estimated from a speech recognizer. We show that the DA recognition accuracy only slightly decreases (about 3%) when word sequences are estimated from the recognizer.
Klíčová slova

Zpět

Patička