Přejít k obsahu


Metody zpracování obrazové informace a jejich aplikace v průmyslu

Citace:
FIŘT, J. Metody zpracování obrazové informace a jejich aplikace v průmyslu. Plzeň, FEL ZČU : 2006, 88+15př. s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Metody zpracování obrazové informace a jejich aplikace v průmyslu
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň, FEL ZČU
Autoři: Jaroslav Fiřt
Abstrakt CZ: Práce se věnuje metodám zpracování obrazové informace a jejich aplikaci v průmyslových systémech. Podrobně je popsána problematika realizace automatizovaného pracoviště pro nastavování geometrie televizního obrazu televizních přijímačů s CRT obrazovkou v rozsahu 14 až 27 palců (AGM). Kapitolu 3 tvoří přehled základních metod zpracování obrazu, na ní navazuje souhrn zobrazovacích technologií používaných v současnosti pro televizní přijímače. V kapitole 5 je popsána realizace systému automatické geometrie televizního obrazu, který byl připraven pro Panasonic AVC Network Czech, s. r. o. Následuje zhodnocení dosažených výsledků a závěr. Přílohy doplňují práci o použité metody nastavování AGM a ukázku specifikačního a inicializačního souboru automatické geometrie.
Abstrakt EN: The thesis is focused on image processing methods and their application in industrial systems. The TV geometry adjustment system is described in detail. The proposed system is able to adjust the TV geometry for CRT TV sets in the range from 14 to 27 inches. The theoretical background of the image processing is described in chapter 3. The next chapter mentions standard display technologies used for TV receivers. Chapter 5 describes the realisation of the TV geometry adjustment system, as it has been developed for Panasonic AVC Network Czech, s. r. o. The target analysis and results follow. The system functions description is included in appendixes, as well as the specification file and initialization file examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička