Přejít k obsahu


Analytical and numerical solution of non-stationary state of stress in a thin viscoelastic plate

Citace:
ADÁMEK, V., VALEŠ, F., LAŠ, V. Analytical and numerical solution of non-stationary state of stress in a thin viscoelastic plate. Nonlinear Analysis, 2005, roč. 2005, č. 63, s. 955-962. ISSN: 0362-546X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analytical and numerical solution of non-stationary state of stress in a thin viscoelastic plate
Rok vydání: 2005
Autoři: Vítězslav Adámek , František Valeš , Vladislav Laš
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá nestacionárními jevy ve viskoelastických tělesech. Je v něm prezentováno analytické a numerické řešení nestacionární napjatosti příčně buzené homogenní izotropní tenké viskoelastické desky. Analytické řešení bylo provedeno na základě teorie tenkých desek s uvažováním tzv. Timošenkovy korekce, k numerické simulaci byl využit konečnoprvkový software MSC Marc.
Abstrakt EN: This contribution deals with non-stationary phenomena in viscoelastic solids. The analytical and the numerical solutions of a non-stationary state of stress in a thin homogenous isotropic viscoelastic plate with transverse loading are presented. Analytical solution was derived using the theory of thin plates with consideration of so called Timoshenko correction. Numerical simulation was performed in FE software MSC Marc
Klíčová slova

Zpět

Patička