Přejít k obsahu


Lidar a jeho možnosti ve výzkumu historické krajiny

Citace:
GOJDA, M. Lidar a jeho možnosti ve výzkumu historické krajiny. Archeologické rozhledy, 2005, roč. 57, č. 4, s. 806-810. ISSN: 0323-1267
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Lidar and its applicability in the study of historical landscape
Rok vydání: 2005
Autoři: Martin Gojda
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje základní informace o možnostech dálkového průzkumu krajiny prostřednictvím laserového skeneru a přináší přehled základních parametrů tohoto zařízení v oblasti zpracování a použitelnosti dat pro poznání a dokumentaci reliktů pradávných sídelních aktivit (včetně naší země).
Abstrakt EN: The paper presents basic information upon the airborn laser scanner (Lidar) and its applicability in the detection and documentation of past human relics in landscape, and specifically in Bohemia.
Klíčová slova

Zpět

Patička