Přejít k obsahu


Rekurzivní metoda výpočtu očekávaných a VaR-ových hodnot elektrických veličin v distribučních sítích

Citace:
JANEČEK, E., JANEČEK, P. Rekurzivní metoda výpočtu očekávaných a VaR-ových hodnot elektrických veličin v distribučních sítích. In Setkání kateder automatizace ČR a SR. V Brně: Ústav automatizace a měřící techniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT , 2005. s. 12-16. ISBN: 80-214-2991-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Recursive method estimation of operating quantities in distribution networks
Rok vydání: 2005
Místo konání: V Brně
Název zdroje: Ústav automatizace a měřící techniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT
Autoři: Eduard Janeček , Petr Janeček
Abstrakt CZ: Metody výpočtu elektrických stochastických veličin jsou uvedeny v pracích [1],[2]. V tomto příspěvku je uvedena modifikace těchto metod zavedením uspořádání (orientace) v síti a stavových proměnných s indexy uspořádání sítě
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička