Přejít k obsahu


Net business on the regional level

Citace:
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P. Net business on the regional level. In Uddevalla Symposium 2005. Uddevalla: University West, 2005. s. 849-860. ISBN: 91-631-8023-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Net business on the regional level
Rok vydání: 2005
Místo konání: Uddevalla
Název zdroje: University West
Autoři: Michal Šimon , Petra Troblová
Abstrakt CZ: Kooperace mezi podniky je nezbytná, pokud chce být podnik konkurenceschopný. V současné době má podnikání stále více síťový charakter a původní význam síťového podnikání tak získává nové dimenze. Hovoříme o myšlence klastrů. Na začátku tvorby klastrů vyvstává problém, která legislativní forma klastru bude vhodná zhlediska legislativních podmínek ČR. Proto je zde nezbytné vypracovat analýzu možných legislativních forem dle obchodního a občanského práva. Tento příspěvek vznikl za podpory projektu 1ET 201450508 pod Akademií věd ČR.
Abstrakt EN: The cooperation is necessary if the company wants to be successful in competition. Today business has more net character and the original meaning of net business gains new dimensions. We talk about the idea of clusters. At the beginning of building clusters we collide with a problem which legal cluster organization will be suitable to fulfil all legislative organizational and functional cluster conditions of the Czech Republic. Hence it is necessary to carry out the analyse of all possible legal forms of cluster organization both according to the commercial code and the civil code. This paper was supported by the Academy of Sciences of the Czech Republic under the Project 1ET 201450508.
Klíčová slova

Zpět

Patička